VELKOMMEN

Strategirummets mission er at medvirke til at give aktørerne i energisektoren, regionerne, kommunerne, mv. den nødvendige viden og værktøjer, som gør det muligt for dem selv at lave beslutningsgrundlag og træffe beslutninger med minimum hjælp fra eksterne konsulenter. Herved forankres beslutningerne bedst i virksomhederne.

Strategirummet udvikler derfor undervisningsmateriale og undervisningsværktøjer inden for energisystemer og energisektoren.

Strategirummet holder endvidere kurser og workshops i energisystemet og brug af Strategirummets analyse- og formidlingsværktøjer